Η Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.)

Η ταυτότητα της Ένωσης

Η ΕΝΕΔΙΜ είναι επιστημονική ένωση, που ιδρύθηκε το 2005 με έδρα το Δήμο Αθηναίων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες Επιστήμονες που ασχολούνται με έρευνα στην ευρεία περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών, δηλαδή που έχουν κοινό ενδιαφέρον τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων που στοχεύουν στη μαθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στη διδακτική των μαθηματικών, στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την μαθηματική παιδεία, στην αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μέλη της ΕΝΕΔΙΜ μπορεί να είναι επιστήμονες-ερευνητές, που ασχολούνται επαγγελματικά και έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ειδικότερα μέλη μπορούν να είναι άτομα που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Διδακτική των μαθηματικών ή μέλη ΔΕΠ σε Τμήματα Επιστημών της Αγωγής ή σε Τμήματα Μαθηματικών ή σε άλλα Τμήματα που διδάσκουν Διδακτική των Μαθηματικών, και έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στη Διδακτική των Μαθηματικών. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, σπουδαστικά και επίτιμα. Η αίτηση εγγραφής μέλους συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και σύσταση από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας.

A
Τακτικά μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν διαθέτει διδακτορικό τίτλο από Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και έχει αποδεδειγμένα αξιόλογη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών (τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων).

Γ
Σπουδαστικά μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό μέλος της ΕΝΕΔΙΜ αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε Τμήμα συναφές με του σκοπούς της ΕΝΕΔΙΜ.

Β
Έκτακτα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της ΕΕΔΙΜ, αν διαθέτει τίτλο από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και έχει ενδιαφέρον για τη διδακτική των μαθηματικών.

Δ
Επίτιμα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΝΕΔΙΜ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ της ΕΝΕΔΙΜ, που προέκυψε από τις εκλογές του 2011 αποτελούν οι:

Σακονίδης Χαράλαμπος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος)

Τζεκάκη Μαριάννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αντιπρόεδρος)

Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ταμίας)
Καλδρυμίδου Μαρία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματέας
Καφούση Σόνια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ειδική Γραμματέας
Πόταρη Δέσποινα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σταθοπούλου Χαρούλα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βαμβακούση Ξένια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νικολαντωνάκης Κώστας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο των εργασιών του 6ου Συνεδρίου θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ της Ένωσης.

Σχετικά με την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση της Ένωσης

Η κοινότητα των Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει οργανώσει μέχρι σήμερα έντεκα πανελλήνια συνέδρια. Τα έξι πρώτα πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη συγκροτηθεί σε επιστημονική ένωση, σε συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και με τον τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Οι πόλεις και τα ιδρύματα που φιλοξένησαν τα έξι πρώτα συνέδρια, ο χρόνος διεξαγωγής τους, καθώς και το θέμα (όπου αυτό είχε οριστεί) έχουν ως εξής:

 • 1ο Πανελλήνιο συνέδριο: Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993. «Σύγχρονες αντιλήψεις στη Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
 • 2ο Πανελλήνιο συνέδριο: Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1995.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1997. «Η Διδακτική των Μαθηματικών και η Πληροφορική στη διδακτική των Θετικών Επιστημών».
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999.
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001.
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2003.

 

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στο Βόλο πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενός σημαντικού αριθμού ερευνητών, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε η αυτονόμηση της κοινότητας των ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών και αποφασίστηκε η ίδρυση της ΕΝΕΔΙΜ.

Μετά την ίδρυση της ΕΝΕΔΙΜ οργανώθηκαν τα επόμενα πέντε συνέδρια με τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών»:

 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2005, με θέμα «Η Διδακτική των Μαθηματικών ως πεδίο έρευνας στην κοινωνία της γνώσης»
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Αλεξανδρούπολη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2007, με θέμα «Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης»
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009, με θέμα «Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές»
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2011, με θέμα «Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας»
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2014, με θέμα «Τα μαθηματικά στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή».

Θέμα Συνεδρίου

Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις

Το θέμα αφορά το συνεχές ανάμεσα στα χαρισματικά και τα παιδιά που έχουν προβλήματα με τα Μαθηματικά, μέσα από επιστημολογικές, κοινωνικο-πολιτισμικές, ψυχολογικές, διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό, οι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:

 • ος άξονας: Δημιουργικότητα στη Μαθηματική Εκπαίδευση
 • ος άξονας: Ίσες ευκαιρίες στη Μαθηματική Εκπαίδευση
 • ος άξονας: Επαγγελματική ανάπτυξη ‘δημιουργικών’ εκπαιδευτικών
 • ος άξονας: Πολυμορφία στη μαθηματική εκπαίδευση: κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις
 • ος άξονας: Ερευνητικές ή θεωρητικές εργασίες στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών που δεν εντάσσονται στους παραπάνω άξονες

Επιτροπές του Συνεδρίου

Οργάνωση

Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Προεδρείο

Τζεκάκη Μαριάννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δεσλή Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επιστημονική Επιτροπή

Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Νικολαντωνάκης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Καφούση Σόνια, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μαμωνά-Downs Ιωάννα, Καθηγήτρια, Μαθηματικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πίττα-Πανταζή Δήμητρα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ψυχάρης Γεώργιος, Λέκτορας, Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οργανωτική Επιτροπή

Θωμαΐδης Γιάννης

Καλμπουρτζής Γιώργος

Κασσώτη Όλγα

Κλιάπης Πέτρος

Κουιμτζή Ελένη

Μπουγατσέλη Ευαγγελία

Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Παπανδρέου Μαρία

Γραμματεία: Ερατώ Γαζάνη

ηλεκτρονική διεύθυνση: enedim6@eled.auth.gr

Εισηγητές

Boris Koichu

Technion – Israel Institute of Technology, Department of Education in Science and Technology, Israel

Challenging mathematics for all and choice-based pedagogies

In attempt to bridge Mathematics WITH and WITHOUT distinction, I present position built upon the following premise. There is overwhelming evidence that all students benefit from studying mathematics through challenging problem-solving tasks, but there are some students within every age cohort who require more mathematically advanced tasks than others in order to be adequately challenged. This premise enables us to reconceptualise the gap between mathematics with and without distinction and focus on the following question: How can the right of all students, including the most able ones, to be engaged in challenging mathematical activities be realized within a particular educational system? This question leads to the following one: Is it possible, and if yes how, to challenge the most mathematically able students of a particular group by tasks that would also be challenging and feasible for the rest? The main part of my talk is devoted to addressing the latter question by introducing examples of classroom and out-of-classroom activities constructed within the paradigm of choice-based pedagogy. I argue that the slogan “challenging mathematics for all” is feasible when the students are empowered to make informed choices of: a task to be solved, a way of approaching the task, an extent of collaboration, a mode of interaction, and an agent to learn from. The examples are drawn from two on-going studies conducted in the Technion mathematics education research group. Implications for creativity development in all students are drawn.

Paola Valero

Aalborg University, Department of Learning and Philosophy, Denmark

In(ex)clusion in mathematics and the fabrication of the modern citizen

It is a self evident truth nowadays to say that mathematics education is a pillar for citizenship. It is also a very evident true that mathematics education should be for all. But it is also a truth that mathematics education is certainly not for all. The positioning of school mathematics as a privileged area of the school curriculum is important to understand how, in contemporary societies, the practices of mathematics education are inevitable mechanisms of both inclusion and exclusion. But… inclusion and exclusion of whom? in/from what? My intention in this plenary talk is to delineate an emergent trend in researching the politics of mathematics education as historical and cultural practices within schooling, drawing on the work of Michel Foucault. The shift from a focus on a cultural understanding of mathematical thinking, towards the understanding of school mathematics as an area of the curriculum in modern schooling in the 20th century allows tracing the constitution of the systems of reason that govern educational practices in mathematics. Such tracing brings different perspectives for the understanding of the predicaments of failure and success in school mathematics. I will bring material from my current research to illustrate how such types of analysis unfolds the conditions on which mathematics education operates in(ex)clusion.

haralambos sakonidis

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μαθαίνοντας σε σύνθετα περιβάλλοντα: κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά της μαθηματικής εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη

Οι κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις, που διεκδίκησαν με δυναμικό τρόπο τις τελευταίες περίπου δυο δεκαετίες να προωθήσουν τη δική τους ανάγνωση στις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας, ευδοκίμησαν ιδιαίτερα στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Οι λόγοι θα πρέπει να αναζητηθούν στην πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα μαθηματικά, ενός αντικειμένου του οποίου η ιδιαίτερη φύση καθιστά τις σχετικές γνωστικές λειτουργίες εξαιρετικά σύνθετες, ενώ η αναγνωρισμένη ισχύς του καθιστά αναπόφευκτη την συν-θεώρηση των κοινωνικών, των πολιτισμικών αλλά ακόμη και των πολιτικών παραμέτρων στην αναζήτηση ικανοποιητικών απαντήσεων για την αέναα φτωχή και συχνά επώδυνη σχέση τόσο πολλών ανθρώπων με τα μαθηματικά, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε λιγότερο προνομιούχες ομάδες. Στην ελληνική πραγματικότητα, οι κοινωνικο-πολιτισμικές οπτικές αξιοποιήθηκαν κυρίως στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, ενός από τους δυο εταίρους της μάθησης στα σχολικά μαθηματικά και λιγότερο στη μαθηματική εκπαίδευση του μαθητή.

Η μελέτη που αποτελεί εστίαση της παρουσίασης αφορά σε ένα πρόγραμμα σχεδόν εικοσαετούς παρέμβασης στη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη (1996 – 2015). Στην πορεία εξέλιξής της αξιοποίησε μια σειρά από θεωρητικά πλαίσια με διαφορετική ερευνητική στόχευση: των εθνομαθηματικών (για τη διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων του πλαισίου ανάπτυξης της κατανόησης των μαθηματικών ιδεών των συγκεκριμένων μαθητών), της διαδικασίας επιπολιτισμού του Bishop (για τη μελέτη της συγκρουσιακής σχέσης τυπικού – άτυπου πλαισίου μάθησης των μαθηματικών στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική συνθήκη), των κοινοτήτων πρακτικής του Wenger (για τη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση ενεργοποίησε τους εκπαιδευτικούς) και της θεωρίας της δραστηριότητας (για την ανίχνευση της μαθηματικής εκπαίδευσης των συγκεκριμένων παιδιών ως προϊόν αλληλεπίδρασης δυο συστημάτων, της μειονοτικής με την πλειονοτική εκπαίδευση). Για τις ανάγκες των ανωτέρω επιμέρους μελετών αξιοποιήθηκαν κυρίως ποιοτικές μεθοδολογίες, πρωτίστως μελέτες περίπτωσης και δευτερευόντως εθνογραφικές μελέτες, για την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Η ταξινόμηση και η επεξεργασία των δεδομένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι αναλύσεις που έχουν ολοκληρωθεί χαρτογραφούν με ενάργεια την συνθετότητα του περιβάλλοντος μάθησης στο οποίο καλούνται οι μαθητές της μειονότητας να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη, καθώς και τους περιορισμούς και τις δυνατότητες αυτού του περιβάλλοντος να συμβάλει με θετικό τρόπο στη σχολική τους επιτυχία.

Hronis Kinigos

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Δημιουργικότητα και μαθηματικά: σχεδιαστικές και μαθησιακές διαδικασίες και παραγόμενα

Η δημιουργικότητα στη μαθηματική σκέψη και δραστηριότητα έχει μέχρι τώρα προσεγγιστεί εξατομικευμένα και ως χαρακτηριστικό χαρισματικών παιδιών, άλλοτε ως γενική δεξιότητα, άλλοτε ως δεξιότητα σε σχέση με τα μαθηματικά. Στο στρογγυλό τραπέζι θα συζητηθεί το αν και με ποιούς τρόπους μπορεί η δημιουργικότητα να ενισχυθεί μετά από διδακτικές παρεμβάσεις, το αν μπορούμε να την προσεγγίσουμε ως μια κοινωνικά αναπτυσσόμενη διεργασία ή μόνο εξατομικευμένα και το πόση αξία μπορεί να έχει να τη μελετήσουμε ως χαρακτηριστικό του κάθε μαθητή αντί μόνο ως
στοιχείο ιδιοφυΐας. Η δημιουργικότητα θα προσεγγιστεί και ως διαδικασία αλλά και μέσα από παραγόμενα μαθητών. Θα τεθούν επίσης ερωτήματα που αφορούν στο διδακτικό σχεδιασμό μαθησιακών καταστάσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Στη συζήτηση σημαντικό αλλά όχι αποκλειστικό ρόλο θα έχει η χρήση ψηφιακών εργαλείων έκφρασης μαθηματικών εννοιών και σκέψης από τους μαθητές.

Δραστηριότητες

Επιστημονικές Δραστηριότητες Συνεδρίου

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται:

Α. Εισηγήσεις στην ολομέλεια

 • Δύο εισηγήσεις από προσκεκλημένους επιστήμονες της Διδακτικής των Μαθηματικών από τον διεθνή χώρο. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένοι ομιλητές του συνεδρίου είναι οι:

Professor Paola Valero, Aalborg University, Department of Learning and Philosophy, Denmark.

Dr. Boris Koichu, Technion – Israel Institute of Technology, Department of Education in Science and Technology, Israel.

 • Μία εισήγηση από προσκεκλημένο επιστήμονα της Διδακτικής των Μαθηματικών από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο:

Σακονίδης Χαράλαμπος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 • Στρογγυλό τραπέζι, στο οποία θα κληθούν 3-4 Έλληνες ερευνητές του χώρου να αναπτύξουν τις απόψεις τους για συγκεκριμένο ζήτημα σχετικό με το θέμα του συνεδρίου. Διοργανωτής αυτού του στρογγυλού τραπεζιού θα είναι ο:

Κυνηγός Χρόνης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Οι εισηγήσεις αυτές θα είναι διάρκειας 45 – 60 λεπτών.

Β. Ερευνητικές εργασίες

Πρόκειται για εμπειρικές ή θεωρητικές μελέτες σχετικές με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Οι εργασίες, εφόσον γίνουν αποδεκτές με βάση τη διαδικασία κρίσης, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 30 λεπτών (20 λεπτά παρουσίασης και 10 λεπτά συζήτησης).

Τόσο το κείμενο όσο και η παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: σαφή προσδιορισμό της εστίασης της μελέτης, επισήμανση του θεωρητικού πλαισίου που αξιοποιείται, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσίαση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται (ή του επιχειρήματος που διατυπώνεται, εφόσον πρόκειται για θεωρητική εργασία), δεδομένα, αποτελέσματα και συζήτηση -συμπεράσματα.

Γ. Αναρτημένες εργασίες / posters

Τα posters αφορούν σε εργασίες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης και δεν προσφέρονται για ολοκληρωμένη παρουσίαση είτε είναι καταλληλότερες για παρουσίαση σε εικονική ή γραφική μορφή, όπως πιλοτικές έρευνες, λογισμικά, καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

Το κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφει το περιεχόμενο του poster.

Δ. Ομάδες ανταλλαγών

Πρόκειται για τη μόνη ομαδική επιστημονική δραστηριότητα του συνεδρίου, η οποία  φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις, συνεργαζόμενοι για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων.  Μια ομάδα ανταλλαγών μπορεί να ξεκινήσει με τη σύντομη παρουσίαση ενός προβληματισμού, των ερευνητικών δεδομένων μιας θεματικής περιοχής ή με κάποιο άλλο ερέθισμα (π.χ. ένα απόσπασμα μιας διδασκαλίας ή άλλου τύπου δεδομένα), με στόχο την εμπλοκή των συνέδρων σε κριτική συζήτηση (1ο μέρος) και να  συνεχίσει με εργασία σε ομάδες για την επεξεργασία ενός θέματος (π.χ. ανάλυση ενός διδακτικού επεισοδίου ή μιας συνέντευξης, κατασκευή και διδακτική αξιοποίηση μιας δραστηριότητας, διαμόρφωση προτάσεων για τη διδακτική διαχείριση μιας συγκεκριμένης ενότητας, αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης ή ενός διδακτικού εργαλείου κ.τ.λ.).

Οι ομάδες ανταλλαγών θα πρέπει να έχουν ένα συντονιστή και έναν έως τρεις συν-διοργανωτές.  Στο πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου προβλέπονται δύο συναντήσεις για κάθε ομάδα, διάρκειας 60 λεπτών η καθεμία. Στο κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια τόσο η θεματική της ομάδας όσο και ο τρόπος εργασίας της σε καθεμία από τις δύο συνεδρίες.

Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα να παρουσιαστούν:

Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις

Πρόκειται για παρουσιάσεις καινοτόμων διδακτικών προτάσεων που έχουν εφαρμοστεί στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι προτάσεις, εφόσον γίνουν αποδεκτές με βάση τη διαδικασία κρίσης, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 20 λεπτών (15 λεπτά παρουσίασης και 5 λεπτά συζήτησης).

Τόσο το κείμενο όσο και η παρουσίαση των διδακτικών προτάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τους στόχους της διδακτικής παρέμβασης, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η παρέμβαση, τις δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν, καθώς και ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητά της. Τέλος, περιλαμβάνονται στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρέμβασης.

Σημαντικές ημερομηνίες

 • 22 Ιουνίου 2015
  • Υποβολή ερευνητικών εργασιών

 • 30 Ιουνίου 2015
  • Υποβολή αναρτημένων εργασιών

 • 30 Ιουνίου 2015
  • Υποβολή ομάδων ανταλλαγών

 • 30 Ιουνίου 2015
  • Υποβολή προτάσεων για καινοτόμες διδακτικές προτάσεις

NEO
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης των εργασιών που υποβλήθηκαν στο συνέδριο και οι συγγραφείς έχουν ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των κρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι:

 1. Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν εκ νέου την εργασία τους με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις των κριτών το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2015
 2. Ημερομηνία έγκαιρης εγγραφής στο συνέδριο είναι η 30η Οκτωβρίου 2015.
 • 30 Σεπτεμβρίου 2015
  • Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της κρίσης

 • 30 Οκτωβρίου 2015
  • Έγκαιρη εγγραφή

 • 4-6 Δεκεμβρίου 2015
  • Συνέδριο


Οδηγίες Υποβολής

Πρόσκληση και Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Τα κείμενα που θα υποβληθούν για κρίση πρέπει:

 • Να αφορούν σε μελέτες που συνδέονται με τους σκοπούς της Ένωσης.
 • Να εντάσσονται στο θέμα του παρόντος συνεδρίου.
 • Να είναι γραμμένα με σαφήνεια και να περιλαμβάνουν επαρκή και καλώς τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τη σχετική βιβλιογραφία, τη μεθοδολογία (εφόσον πρόκειται για εμπειρικές έρευνες), τη συζήτηση και τα συμπεράσματα.
 • Να αναφέρονται, στο μέτρο του εφικτού, σε εργασίες που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα συνέδρια της Ένωσης, επισημαίνοντας τα οποιαδήποτε νέα στοιχεία.

Επιπλέον, κάθε σύνεδρος μπορεί:

 • Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του συνεδρίου.
 • Να παρουσιάσει μία μόνο Ερευνητική Εργασία, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων Ερευνητικών Εργασιών.

Για την Υποβολή της εργασίας

 • Για τη δημοσίευση μιας εγκεκριμένης εργασίας στα Πρακτικά, χρειάζεται η εγγραφή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς.
 • Οι σύνεδροι, μετά τη συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (βλ. σχετικά Οδηγίες Εγγραφής), αποστέλλουν το αρχείο με το ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ως ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση enedim6@eled.auth.gr

Οδηγίες για τη μορφή των κειμένων που θα υποβληθούν

Α. Ερευνητικές Εργασίες

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε δέκα (10) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Αφήστε μία σειρά και παραθέστε περίληψη (abstract) της εργασίας, έκτασης το πολύ δέκα σειρών, σε πλάγια γραφή (italics) και με μονό διάστιχο μεταξύ των γραμμών.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (American Psychological Association)
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του πρώτου από τους συγγραφείς της εργασίας. Για παράδειγμα, αν ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Γ. Θεοδώρου, το αρχείο θα πρέπει να εμφανίζεται ως «Theodorou.doc» ή «Θεοδώρου.doc».

Για τη συγγραφή της Ερευνητικής σας Εργασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ-6, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Το αρχείο της εργασίας να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enedim6@eled.auth.gr

Β. Αναρτημένες Εργασίες / Posters

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε μία (1) σελίδα.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (American Psychological Association)
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του πρώτου από τους συγγραφείς της εργασίας. Για παράδειγμα, αν ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Γ. Θεοδώρου, το αρχείο θα πρέπει να εμφανίζεται ως «Theodorou.doc» ή «Θεοδώρου.doc».
 • Επισημαίνεται ότι στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

Για τη συγγραφή του κειμένου της πρότασής σας για Αναρτημένη Εργασία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ-6, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Το αρχείο της εργασίας να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enedim6@eled.auth.gr

Γ. Ομάδες Ανταλλαγών

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε τρεις (3) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε τους στόχους της ομάδας, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα στα οποία θα εστιαστεί, βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (American Psychological Association)
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του συντονιστή. Για παράδειγμα, «Theodorou.doc» ή «Θεοδώρου.doc».

Για τη συγγραφή του κειμένου της πρότασής σας για Ομάδα Ανταλλαγών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ-6, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Το αρχείο της εργασίας να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enedim6@eled.auth.gr

Δ. Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε δύο (2) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η παρέμβαση, τις δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν, καθώς και ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητά της. Τέλος, παρουσιάστε στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρέμβασης.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (American Psychological Association)
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του πρώτου από τους συγγραφείς της εργασίας. Για παράδειγμα, αν ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Γ. Θεοδώρου, το αρχείο θα πρέπει να εμφανίζεται ως «Theodorou.doc» ή «Θεοδώρου.doc».

Για τη συγγραφή της Ερευνητικής σας Εργασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ-6, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Το αρχείο της εργασίας να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enedim6@eled.auth.gr

Η εγγραφή και η δήλωση υποβολής των προτάσεων θα γίνουν ηλεκτρονικά και το αρχείο με το κείμενο της εργασίας θα αποσταλεί ως επισυναπτόμενο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε τυφλό σύστημα κρίσης από δύο κριτές. Σε περίπτωση απόκλισης των κρίσεων, θα πραγματοποιηθεί και τρίτη κρίση από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του συνεδρίου.

Πρόγραμμα συνεδρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Δεκεμβρίου 2015

Χώρος: Ισόγειο Πύργου

Μαθαίνοντας σε σύνθετα περιβάλλοντα: κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά της μαθηματικής εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη

Συντονιστής: Μ. Τζεκάκη

Αίθουσα: ΚΕΔΕA

Live Streaming 1

Live Streaming 2

Χώρος: Ισόγειο Πύργου

Μ. Νικολαΐδου–Μουσουλίδου, Ν. Μουσουλίδης

Η μοντελοποίηση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας στα μαθηματικά

 

Δ. Δεσλή, Α. Κυριακορεΐζη

Γνώσεις περιεχομένου και παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου υποψήφιων δασκάλων στις πράξεις με κλάσματα

 

Ξ. Βαμβακούση, Μ. Καλδρυμίδου 

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία κανονικοτήτων από μελλοντικές νηπιαγωγούς: δυσκολίες και προβλήματα

 

Συντονιστής: Μ. Καλδρυμίδου
Αίθουσα: Ισόγειο Πύργου


Π. Ανδρονικίδου, Α. Δατσογιάννη, Α. Μελίδου

Μαθαίνοντας μαθηματικά σε σχολικό και περιβάλλον ενισχυτικής διδασκαλίας εκτός σχολείου: μια μελέτη με Ρομά μαθητές

 

Κ. Ξενοφώντος, Ε. Παπαγεωργίου

Διδάσκοντας μαθηματικά σε γλωσσικά και πολιτισμικά ποικιλόμορφα περιβάλλοντα: Πεποιθήσεις ενός Κύπριου εκπαιδευτικού

 

Β. Βόντα, Α.Μ. Ζησιμοπούλου, Χ. Χούτου

Ίδιοι ή διαφορετικοί; Οι αφηγήσεις δύο φοιτητών της μουσουλμανικής μειονότητας για τη ζωή τους και τα μαθηματικά

 

Συντονιστής: Χ. Σταθοπούλου
Αίθουσα: Μεγάλη Πρώτου

 


Μ. Αναστασιάδης, Κ. Νικολαντωνάκης

Ο άξονας χώρος-οπτικοποίηση του γεωμετρικού χώρου εργασίας κατά την εξέταση των σχέσεων περιμέτρου-εμβαδού

 

Τ. Α. Τριανταφυλλίδης

Χαρτογραφώντας το χώρο μιας σχολικής αίθουσας: Νοηματοδοτήσεις μαθητών έκτης τάξης για χωρικές έννοιες

 

Π. Ηρακλέους, Π. Μιχαήλ-Χρυσάνθου, Α. Γαγάτσης

Η επίδραση δύο οπτικών μεταβλητών στη λειτουργική σύλληψη του γεωμετρικού σχήματος

 

Συντονιστής: Σ. Καφούση
Αίθουσα: 001

 


Ι. Βλάχος

Αντιλήψεις των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την έννοια του συνόλου

 

Μ. Τουλτσινάκη, Π. Σταυρόπουλος

Ο ρόλος της γεωμετρίας στην κατανόηση των συμβόλων της άλγεβρας σε μαθητές με προβλήματα όρασης

 

Χ. Τριανταφύλλου, Β. Σπηλιωτοπούλου

Πρακτικές αιτιολόγησης εκπαιδευτικών όταν ανασκευάζουν εναλλακτικές αντιλήψεις φοιτητών για την περιοδικότητα

 

Συντονιστής: Θ. Ζαχαριάδης
Αίθουσα: 202

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Δεκεμβρίου 2015

Ι. Παπαδόπουλος, Α. Αναστασιάδου

Εμμονή στον αλγόριθμο και δημιουργική μαθηματική σκέψη: Εξαρτάται από την ηλικία;

 

Α. Δατσογιάννη, Π. Ελευθερίου, Π. Μιχαήλ-Χρυσάνθου, Ν. Παναγή

Χωρική ικανότητα και δημιουργικότητα μαθητών Ελλάδας και Κύπρου: Διερεύνηση της σχέσης των δύο εννοιών

 

Ν. Βρυώνης, Γ. Μπαραλής

Τα αυθεντικά-ρεαλιστικά προβλήματα της καθημερινής ζωής ως πηγή δημιουργικότητας στη μαθηματική εκπαίδευση

 

Συντονιστής: Χ. Σκουμπουρδή
Αίθουσα: Μεγάλη Ισογείου


Μ.Β. Χρυσοστόμου, Κ. Χρίστου

Η δομή της ικανότητας αλγεβρικής σκέψης βασισμένη σε εμπειρικά δεδομένα Μ. Χειμωνή, Δ. Πίττα-Πανταζή

Ικανότητες αλγεβρικής σκέψης: Η φύση και τα χαρακτηριστικά τους

 

Μ. Χειμωνή, Δ. Πίττα-Πανταζή

Ικανότητες αλγεβρικής σκέψης: Η φύση και τα χαρακτηριστικά τους

 

Α. Τσαμπουράκη, Σ. Καφούση

Οι μαθητές της Στ’ τάξης του δημοτικού λύνουν προβλήματα για το άπειρο

 

Συντονιστής: Δ. Πόταρη
Αίθουσα: Μεγάλη Πρώτου

 


Δ. Τσουρέλη, Μ. Καλδρυμίδου

Διερευνώντας την ενασχόληση των γονέων με τη μελέτη των παιδιών στα μαθηματικά: Ζητήματα και αντιφάσεις

 

Α. Μούτσιος-Ρέντζος, Ε. Λεοντίου

Γονική εμπλοκή για τα μαθηματικά: Μια συστημική προσέγγιση

 

Μ. Μπεμπένη, Μ. Καλδρυμίδου, Ξ. Βαμβακούση

Χαρακτηριστικά βαθιάς προσέγγισης στη μάθηση των μαθηματικών: Τι κάνουν οι μαθητές που ξεχωρίζουν

 

Συντονιστής: Τ. Τριανταφυλλίδης
Αίθουσα: 001

 


Κ. Στουραΐτης, Δ. Πόταρη

Διαλεκτικές αντιθέσεις και μετατοπίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών

 

Π. Ανεστάκης, Χ. Λεμονίδης

Διδασκαλία υπολογιστικών εκτιμήσεων σε ενήλικες: Μια μελέτη περίπτωσης σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας

 

Α. Κοντογιάννη, Κ. Τάτσης

Κατανόηση γραφημάτων από ενήλικες σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας

 

Συντονιστής: A. Χρονάκη
Αίθουσα: 202

Χώρος: Ισόγειο Πύργου

Challenging mathematics for all and choice-based pedagogies

Συντονιστής: Ι. Παπαδόπουλος
Αίθουσα: ΚΕΔΕΑ

Live Streaming 1

Live Streaming 2

Γ. Βαϊτσίδη, Χ. Σκουμπουρδή

Σύγκριση επιφανειών μέσω εκτίμησης και μέτρησης με χρήση ‘βοηθητικών μέσων’

 

Κ. Γκενέ, Β. Κανελλοπούλου, Ε. Κολέζα

Μέτρηση μήκους με μη τυπικές και τυπικές μονάδες από μαθητές της τετάρτης δημοτικού

 

Δ. Δεσλή, Μ. Γιακουμή

Εκτίμηση μήκους με τυπικές και άτυπες μονάδες μέτρησης: Επιδόσεις και στρατηγικές των παιδιών

 

Συντονιστής: Χ. Λεμονίδης
Αίθουσα: Μεγάλη Ισογείου


Μ. Πιττάλης, Δ. Πίττα-Πανταζή, Κ. Χρίστου

Η σχέση του ρυθμού ανάπτυξης της αίσθησης του αριθμού με την επίδοση στα μαθηματικά

 

Π. Κλιάπης, Ό. Κασσώτη

Οι μαθηματικές γνώσεις των μαθητών της Στ’ Δημοτικού μετά από 17 χρόνια, 3 ΑΠΣ και νέα βιβλία

 

Μ. Δάλλας

Μεταγνωστικές στρατηγικές μαθητών Γ’ Δημοτικού κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος

 

Συντονιστής: Κ. Χρήστου
Αίθουσα: Μεγάλη Πρώτου

 


Α. Ζούπα , Γ. Ψυχάρης

Νοηματοδότηση της μαθηματικής γενίκευσης ως αλγεβρικής δραστηριότητας

 

Γ. Κόσυβας, Θ. Παπανικολάου, Κ. Στουραΐτης

Τα μαθηματικά στο ημερολόγιο: Από την επαγωγική επιχειρηματολογία στην παραγωγική απόδειξη

 

Γ. Ι. Καφετζόπουλος, Γ. Ψυχάρης

Νοηματοδότηση της συνάρτησης ως συμμεταβολής με χρήση του λογισμικού CASYOPÉE

 

Συντονιστής: Χ. Κυνηγός
Αίθουσα: 001

 


Φ. Βαλαή, Ε. Γκανά, Χ. Σταθοπούλου, Χ. Γκόβαρης

Μαθητές Ρομά χρησιμοποιούν και κατασκευάζουν χάρτη στο νηπιαγωγείο

 

Γ. Κασάρη, Μ. Τσάπουρνα

Διερευνώντας τη σχέση τυπικών-άτυπων μαθηματικών στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο του δημόσιου δημοτικού σχολείου

 

Α. Στυλιανίδου, Ε. Μπιζά

Δυσκολίες μειονοτικών μαθητών/ριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα μαθηματικά

 

Συντονιστής: Π. Κοταρίνου
Αίθουσα: 202

Α. Βισσαρίου

Εμπέδωση του αλγόριθμου της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος του Polya

 

Μ. Δούκα, Μ. Ζιώγα

Πρόταση διδασκαλίας των τετραπλεύρων στη Δ’ Δημοτικού

 

Α. Κούκιου

Μικροί αρχιτέκτονες

 

Α. Κούκιου

Bullying

 

Συντονιστής: Ο. Κασσώτη
Αίθουσα: Μεγάλη Ισογείου


Π. Κοταρίνου, Ε. Κουλέτση, Β. Παντελής, Σ. Συριόπουλος

Μία διασχολική συνεργασία για τη διερευνητική μάθηση στα μαθηματικά

 

Ρ. Χατζηγούλα, Μαναρίδης

Το σχολικό βιβλίο των μαθηματικών ως εργαλείο δημιουργικότητας στην τάξη

 

Α. Μαυρομμάτης, Α. Παπανικολάου, Σ. Σταθοπούλου

Τέχνη και μαθηματικά: Από την αμφισημία των μορφών στη γεωμετρία των δομών

 

Χ. Μιχαηλίδου, Λ. Κοεμτζόπουλος, Π. Λεοντής, Ε. Τζώτζης

Δραπετεύοντας από το σχολείο

 

Συντονιστής: Ξ. Βαμβακούση
Αίθουσα: Μεγάλη Πρώτου

 


Σ. Μουσταφάογλου, Σ. Μωυσιάδου, Χ. Ντελή, Ε. Ομέρ, Π. Τζουμέρκα

‘Ο λαβύρινθος των κλασμάτων’

 

Κ. Ντούμα

Δημιουργικότητα ση μαθηματική εκπαίδευση: Διδασκαλία μαθηματικών εννοιώνσε ένα μουσείο επιστημών

 

Ι. Παναγιωτόπουλος

Έρευνα-παρέμβαση για την κατανόηση των κλασμάτων στην Ε’ τάξη

 

Α. Πετρίδου, Α. Καραγιαννίδης, Χ. Μακρή, Κ. Νάτσου

Συνεργασία εκπαιδευτικού και μελλοντικών εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό

και την υλοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης εκτός της τάξης των μαθηματικών

 

Συντονιστής: Ε. Παπαδοπούλου
Αίθουσα: 001

 


Δ. Πλιάτσικας, Μ. Ζυγούρη

Υπολογισμός φυσικών τετραγωνικών ριζών

 

Γ. Ρουμπέα, Η. Βεργίνης, Ε. Δεληγιάννη, Σ. Ζωιτσάκος

Μετρώ στο Μετρό: Μία διαθεματική συνεργασία στη διδασκαλία μαθηματικών, φυσικών επιστημών και πληροφορικής σε σύνδεση με εργασιακούς χώρους

Α. Σίδερης, Ε. Λυκοφρίδη, Κ. Σιώπη

Διερευνητική μάθηση και χώρος εργασίας: Εφαρμογή στην τάξη

 

Κ. Σιώπη

Ο παντογράφος ως διαμεσολαβητικό εργαλείο της γεωμετρικής σκέψης

 

Συντονιστής: Μ. Παπανδρέου
Αίθουσα: 202

 


Χ. Κυνηγός, Μ. Δασκολιά, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Μακρή

‘Mathematical Creativity Squared’: ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μαθηματική δημιουργικότητα

 

Δ. Πόταρη, Θ. Ζαχαριάδης, Β. Σπηλιωτοπούλου, Χ. Τριανταφύλλου, Γ. Ψυχάρης

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Mathematics and science in life’

 

Συντονιστής: Α. Μούτσιος-Ρέντζιος
Αίθουσα: 101

Χώρος: Ισόγειο Πύργου

Μ. Παπανδρέου, Ι. Σοφιανοπούλου, Α. Καλογιαννίδου, Μ. Μπιρμπίλη

‘Το τεντώνω και βλέπω πόσο ψηλός είμαι! ’ Παιδιά νηπιαγωγείου αναπαριστούνγραφικά τις ιδέες τους για το ‘μέτρο’ και τη χρήση του

Μ. Τζεκάκη, Ζ. Κολιπέτρη

Μαθηματική παιδαγωγική γνώση εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσηςστη μέτρηση επιφάνειας

Χ. Σκουμπουρδή

‘Ευχαρίστηση, διασκέδαση, εύκολη μάθηση’ … Αυτός είναι ο (εκπαιδευτικός) ρόλος του παιχνιδιού;

 

Συντονιστής: Φ. Καλαβάσης

Αίθουσα: Μεγάλη Ισογείου

 


Α. Θωμά, Ε. Ναρδή

Η συμμετοχή των μαθητών στο μαθηματικό λόγο των πανελλαδικών: Αυτονομία, πολυπλοκότητα και χρήση οπτικών διαμεσολαβητών

 

Δ. Μπακογιάννη, Β. Καραγιάννης, Μ. Κασκαντάμης, Α. Φαλαγκάρας, Α. Ευσταθίου, Π. Πάσχου, Α. Ιγγλέζου

Η μέση τιμή ως σημείο ισορροπίας: Το παράδειγμα δύο παρεμβάσεων

 

Ε. Παπαριστοδήμου, Μ. Μελετίου-Μαυροθέρη, Α. Serrado Bayes

Μοντελοποιώντας προβλήματα στατιστικού συλλογισμού

 

Συντονιστής: Γ. Ψυχάρης
Αίθουσα: Μεγάλη Πρώτου

 


Π. Παπαδημητρίου, Χ. Σταθοπούλου, Σ. Τζιβινίκου

‘Ανταπόκριση στη διδασκαλία και παρέμβαση’: Κατασκευή εργαλείου για την ανίχνευση δυσκολιών στα μαθηματικά

 

Β. Χρυσικού, Χ. Σταθοπούλου, Π. Σταυρούση, Β. Στρογγυλός

‘Θέλω κι εγώ να πηγαίνω για ψώνια, αλλά … δεν γνωρίζω την αξία των νομισμάτων’: Η επίδραση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

 

Α. Γεωργίου, Σ. Γ. Σούλης

Το άγχος και τα κίνητρα επιτυχίας των μαθητών με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό στα μαθηματικά

 

Συντονιστής: Κ. Τάτσης
Αίθουσα: 001

 


Λ. Ραχιώτου

Δικτύωση και συνεργασία σχολείων μέσω φύλλων εργασίας

 

Π. Σπύρου, Β. Μιχελάκου

Η πρόοδος, το αιέν αριστεύειν και η παράδοση

 

Ν. Μακράκης

Η κοινωνικοπολιτική διάσταση της μαθηματικής εκπαίδευσης με αφορμή τον Althusser

 

Συντονιστής: Γ. Θωμαΐδης
Αίθουσα: 202

 


‘Δημιουργικότητα και μαθηματικά: Σχεδιαστικές και μαθησιακές διαδικασίες και παραγόμενα’

 

Κυνηγός Χρόνης – Συντονιστής

Συνεργατικός σχεδιασμός υλικού, κοινωνική δημιουργικότητα και κοινότητες πρακτικής

 

Κάττου Μαρία

Σχέση δημιουργικότητας και χαρισματικότητας στα μαθηματικά

 

Κεϊσογλου Στέφανος

Θέματα διδακτικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων για ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών στα μαθηματικά

 

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Mini-C: Αναφορά σε δημιουργικές τάξεις
Συζήτηση στο στρογγυλό τραπέζι

 

Καλδρυμίδου Μαρία

Δημιουργικότητα στα μαθηματικά και τη μαθηματική εκπαίδευση

 

Χρονάκη Άννα

Δημιουργικότητα στα μαθηματικά και τη μαθηματική εκπαίδευση

 

Αίθουσα: Μεγάλη Ισογείου

Αίθουσα: Μεγάλη Πρώτου

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Δεκεμβρίου 2015

Σ. Νταλαπέρα, Κ. Παναγιωτοπούλου, Ε. Ροδίτη

Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλον δημόσιου σχολείου και φροντιστηρίου: Μελέτη περίπτωσης δύο εκπαιδευτικών

 

Ε. Καλογερία, Χ. Μάλλιαρης, Γ. Ψυχάρης

Συνεργατικός σχεδιασμός και εφαρμογή διερευνητικών δραστηριοτήτων που συνδέουν τα μαθηματικά με χώρους εργασίας

 

Σ. Ζωιτσάκος, Θ. Ζαχαριάδης, Χ. Σακονίδης

Ο ρόλος της έννοιας του ορίζοντα στη μελέτη του διδακτικού μετασχηματισμού

 

Συντονιστής: Δ. Πίττα-Πανταζή
Αίθουσα: Μεγάλη Ισογείου


Θ. Χριστοδούλου, Σ. Νικολάου, Ι. Ηλία, Α. Γαγάτσης

Ρεαλιστικά προβλήματα στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των παιδιών

Α’ Δημοτικού στη στατιστική

 

Δ. Δεσλή, Μ. Ζιώγα

Κριτήρια επιλογής των προβλημάτων που ενισχύουν τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά: Οι ιδέες των εκπαιδευτικών

Συντονιστής: Ρ. Παναούρα
Αίθουσα: Μεγάλη Πρώτου

 


Χ. Χούτου

Η μαθηματική πρακτική στο χώρο μιας κεραμίστριας

Π. Κοταρίνου, Χ. Σταθοπούλου, Ε. Γκανά

‘Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση’ και υβριδικός χώρος στη διδασκαλία της γεωμετρίας

Γ.Ι. Καφετζόπουλος, Γ. Κόσυβας, Ζ. Λυγάτσικας

Διαγράμματα VORONOI και AOZ: Διερευνητική μάθηση των μαθητών σε αυθεντικό χώρο εργασίας

Συντονιστής: Χ. Σακονίδης
Αίθουσα: 202

Χώρος: Ισόγειο Πύργου

In(ex)exclusion in the mathematics education and the fabrication of the modern citizen

Συντονιστής: Δ. Δεσλή
Αίθουσα: ΚΕΔΕΑ

Live Streaming 1

Live Streaming 2

Κ.Π. Χρήστου

Τρόποι επίδρασης της προκατάληψης του φυσικού αριθμού σε πράξεις, μέγεθος και διάταξη των ρητών

 

Ξ. Βαμβακούση, Λ. Βράκα, Α. Λιολιούση, J. McMullen

Ατομικές διαφορές στην αυθόρμητη τάση εστίασης σε πολλαπλασιαστικές σχέσεις στις μικρές ηλικίες

 

Κ. Χιοκτουρίδη, Κ. Χατζηκυριάκου, Σ. Ασημόπουλος

Μία πρόταση διεπιστημονικής προσέγγισης της μουσικής και των μαθηματικών στην Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου

 

Συντονιστής: Μ. Πιτάλλης
Αίθουσα: Μεγάλη Ισογείου


Ά. Κλώθου, Χ. Σακονίδης

Νέο πρόγραμμα σπουδών στα μαθηματικά: ‘Διαδρομές’ αναπλαισίωσης των μαθηματικών διεργασιών

 

Ρ. Παναούρα, Γ. Παναούρα-Μάκη

Πεποιθήσεις και πεποιθήσεις επάρκειας των εκπαιδευτικών σε σχέση με την εφαρμογή διερευνητικής διδασκαλίας στα μαθηματικά

 

Ι. Παπαδόπουλος

Αξιολόγηση προβλημάτων από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς

 

Συντονιστής: Κ. Νικολαντωνάκης
Αίθουσα: Μεγάλη Πρώτου

Ε. Ιωσηφίδου, Π. Μπάρκα, Κ. Νάτσου

Τα μαθηματικά στο χώρο εργασίας: Αναζητώντας συγκλίσεις και αποκλίσεις του ρητού ή άρρητου ρόλου τους σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους

 

Γ. Καλογεράκης, Ε. Κούβελα, Β. Παπανδρέου, Ε. Ροδίτη

Δουλεύοντας μία ημέρα ως μηχανικός

 

Α. Βασιλά, Δ. Δεσλή

Παρουσίαση και σύγκριση του ισχύοντος και του νέου προγράμματος σπουδών των Μαθηματικών αναφορικά με τη στατιστική

 

Α. Καραγιαννίδης

Ρομ μαθητές στην τάξη του δημόσιου σχολείου: Ανιχνεύοντας γνωστικές, κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους της μαθηματικής τους εκπαίδευσης

 

Ε. Μώκος, Ι. Νούλης

Μεταγνωστικές λειτουργίες κατά την επίλυση σύνθετου μαθηματικού προβλήματος από μαθήτρια με σύνδρομο Asperger: Μελέτη περίπτωσης

 

Α. Κολοβού, Ε. Περισσυνάκη, Κ. Γαβριλάκης, Μ. Δασκολιά

Κλιματική αλλαγή: Ένα δυναμικό ψηφιακό βιβλίο με στόχο τη στήριξη της μαθηματικής δημιουργικότητας στους μαθητές

 

Γ. Λάλας, Σ. Κείσογλου, Μ. Γριζιώτη, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Μακρή

Καμπύλες στο χώρο: Ένα ψηφιακό βιβλίο με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης

 

Μ. Λάτση, Κ. Αρδαβάνη, Κ. Βλαχοστέργιου, Σ. Ιωακειμίδου

Το βιοκλιματικό λούνα παρκ: Ένα ψηφιακό βιβλίο με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης

 

Μ. Ξένος, Β. Φακούδης, Δ. Διαμαντίδης

Η δημιουργικότητα στο σχεδιασμό C-Books προκαλεί τη μαθηματική δημιουργικότητα των αναγνωστών: το τουρνουά beach volley

 

Ν. Συμεωνίδης

Προγράμματα αριθμητισμού και διδασκαλία

 

Χώρος: Πρώτος Όροφος

 

Χ. Χασιώτης, Β. Καμπουρίδη, Κ. Σδρόλιας, Τ. Τριανταφυλλίδης

Παραγωγή, οργάνωση και διαχείριση διδακτικού υλικού


Αίθουσα: 202


Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα σε μορφή  PDF εδώ

Live Streaming

Οι κεντρικές ομιλίες του συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά με live streaming (http://www.auth.gr/news/audiovisual) από τις διευθύνσεις:

http://www.auth.gr/video/19607 & http://www.auth.gr/video/19591

ως εξής:

Παρασκευή 4/12/2015, 18.00 – 19.00
Χ. Σακονίδης, Μαθαίνοντας σε σύνθετα περιβάλλοντα: κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά της μαθηματικής εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη
Σάββατο 5/12/2015, 11.00 – 12.00
Β. Koichu, Challenging mathematics for all and choice-based pedagogies
Κυριακή, 6/12/2015, 11.00 – 12.00
P. Valero
, In(ex)exclusion in the mathematics education and the fabrication of the modern citizen

Πρακτικά ΕΝΕΔΙΜ 6

Μπορείτε να κατεβάστε τα Πρακτικά του Συνεδρίου από το σύνδεσμο: Πρακτικά ΕΝΕΔΙΜ 6

Οι κεντρικές ομιλίες είναι αναρτημένες στο: https://www.auth.gr/news/conferences/18928

Εγγραφή στο συνέδριο

Οδηγίες εγγραφής

 • Για την εγγραφή στο συνέδριο (με ή χωρίς ανακοίνωση) κάθε σύνεδρος χρειάζεται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 • Στη συνέχεια να καταθέσει στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό το ποσό εγγραφής (βλ. στη συνέχεια), δηλώνοντας το ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ του/της και τον ΚΩΔΙΚΟ: 92224 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Αριθμός Λογαριασμού: 5202-002079-933

International Bank Account Number (IBAN): GR98 0172 2020 0052 0200 2079 933

Code Bic (SWIFT address): PIRBGRAΑ

Η εγγραφή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνον όταν:

 • Έχει υποβληθεί το ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής και Υποβολής, και
 • Έχει παραληφθεί ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη) από την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enedim6@eled.auth.gr η ΑΠΟΔΕΙΞΗ της καταβολής του αντίστοιχου ποσού εγγραφής.

Για ειδικά θέματα που αφορούν την εγγραφή (π.χ. έκδοση τιμολογίου κλπ) ο/η σύνεδρος απευθύνεται στη γραμματεία του συνεδρίου.

Κόστος εγγραφής

Το ποσό εγγραφής στο συνέδριο είναι 40 ευρώ για εγγραφές μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015 και 60 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές το ποσό εγγραφής είναι 15 ευρώ, ενώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και για τους συμμετέχοντες με ανακοίνωση στις καλές διδακτικές προτάσεις είναι 25 ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται:

 • Τα Πρακτικά του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Πρόσβαση στις συνεδρίες
 • Τσάντα και γραφική ύλη
 • Καφές και εδέσματα κατά τα διαλείμματα των εργασιών του συνεδρίου
 • Δείπνο
 • Βεβαίωση συμμετοχής

Σημειώνεται ότι στο ποσό εγγραφής των φοιτητών καθώς και των συμμετεχόντων με ανακοίνωση στις καλές διδακτικές προτάσεις δεν περιλαμβάνεται το δείπνο.

Διαμονή

Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου έχοντας κάνει μια διερεύνηση των συμφερότερων επιλογών στα ξενοδοχεία της πόλης, προτείνει τα παρακάτω, τα οποία προσφέρουν ειδικές τιμές στους συνέδρους.

Η κράτηση των δωματίων θα πραγματοποιείται ατομικά από τον κάθε συμμετέχοντα με βάση όσα αναφέρονται στη στήλη «Παρατηρήσεις» του παρακάτω πίνακα (αναφορά κωδικού ή αναφορά στον τίτλο και τις ημερομηνίες του συνεδρίου).

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

 • Egnatia Hotel
 • 45/50Μονόκλινο/Δίκλινο
  • Αντιγονιδών 16
  • Τ: 2310 530675
  • Παρατηρήσεις: κωδικός κράτησης math2015. Οι τιμές ισχύουν έως 4/11/2015.

 • περισσότερα
 • Minerva Premier
 • 45/55Μονόκλινο/Δίκλινο
  • Εγνατία 44 & Συγγρού 12
  • Τ: 2310 566440
  • Παρατηρήσεις: η κράτηση των δωματίων θα γίνεται με αναφορά στον τίτλο και τις ημερομηνίες του συνεδρίου.

 • περισσότερα
 • ABC Hotel
 • 47/65Μονόκλινο/Δίκλινο
  • Αγγελάκη 41
  • Τ: 2310 265421
  • Παρατηρήσεις: η κράτηση των δωματίων θα γίνεται με αναφορά στον τίτλο και τις ημερομηνίες του συνεδρίου.

 • περισσότερα
 • Hotel Egnatia Palace
 • 65/75Μονόκλινο/Δίκλινο
  • Εγνατία 61
  • Τ: 2310 222900
  • Παρατηρήσεις: κωδικός κράτησης math2015. Οι τιμές ισχύουν έως 4/11/2015.

 • περισσότερα

Επικοινωνία

Παρακαλούμε για οποιοδήποτε θέμα που αφορά είτε το επιστημονικό μέρος του συνεδρίου είτε το διαδικαστικό να στείλετε το μήνυμά σας κάνοντας χρήση της παρακάτω φόρμας ή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

54124 Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

enedim6@eled.auth.gr

Χορηγοί

Θεσμικός χορηγός

thesmikos xorigos

Χορηγοί

xorigoi

Υποστηρικτές

ypostiriktes2

Χορηγοί Επικοινωνίας

xorigoi epikoinonias